Giới thiệu

Với mong muốn mang đến các sản phẩm Sâm Ngọc Linh đến tay người tiêu dùng. Cty Cổ Phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông KonTum luôn nổ lực tạo ra sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh giúp người Việt dễ dàng tiếp cận loại sâm Ngọc Linh “Quốc Bảo Của Việt Nam”.